ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 000732-2018-0012 / 04.10.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”.

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 04.10.2018

 

 1. Заповед № 699 от 21.09.2018 - дата на публикуване 04.10.2018

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 04.10.2018

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване  04.10.2018

 4.Документация - дата на публикуване 04.10.2018г.

 5.Протокол на основание чл.54 ал.8 от ППЗОП – дата на публикуване – 16.11.2018г.

 6.Протокол 2 – дата на публикуване -29.11.2018г.

 7.Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване – 29.11.2018г.

 8.Протокол на основание чл.72, ал.1 от ЗОП-дата на публикуване-06.12.2018

 9.Доклад по чл.103 ал.3 от ЗОП-дата на публикуване-20.12.2018

10.Протокол 4 – дата на публикуване-20.12.2018

11.Решение 35 – дата на публикуване-20.12.2018 

12.Обявление за поръчка – дата на публикуване – 07.01.2019

13. Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА – дата на публикуване – 18.01.2019

14. Договор ФЬОНИКС ФАРМА – дата на публикуване – 18.01.2019

15. Обявление за възложена поръчка ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – дата на публикуване – 24.01.2019

16. Договор Дъчмед ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД – дата на публикуване – 24.01.2019

17. Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване - 20.02.2019

 

18. Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване - 20.02.2019

 

14. Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА – дата на публикуване – 23.01.2020

15. Обявление за приключване на договор за оп Дъчмед интерешъъл ЕООД – дата на публикуване – 05.02.2020

16. Обявление за приключване на договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ООД - дата на публикуване – 25.06.2020

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ