ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № - 00732-2018-0010 / 10.09.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общо-болнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

Информация за преписката в АОП /линк към процедурата в АОП/ - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Протокол комисия - дата на публикуване 06.11.2018 г.

 

Протокол 2 комисия – дата на публикуване – 30.11.2018г.

 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване -30.11.2018г.

 

Протокол 3 комисия – дата на публикуване - 31.12.2018

 

Съобщение на основание чл.58 ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване – 10.01.2019

 

Протокол 4 комисия – дата на публикуване – 18.01.2019

 

Протокол  5 комисия – дата на публикуване – 18.01.2019

 

Решение 5 – дата на публикуване – 18.01.2019  

 

Доклад от комисията – дата на публикуване – 18.01.2019

 

Обявление за възложена поръчка на основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП – дата на публикуване - 06.02.2019

 

Решение № 8 – дата на публикуване - 08.02.2019

 

Решение № 9 – дата на публикуване – 14.02.2019

 

Договор МТИ ООД – дата на публикуване -15.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка МТИ ООД – дата на публикуване -15.02.2019

 

Договор РИДАКОМ – дата на публикуване -15.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка РИДАКОМ ЕООД – дата на публикуване -15.02.2019

 

Договор ХИМТЕКС ООД – дата на публикуване -15.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ХИМТЕКС ООД – дата на публикуване -15.02.2019

 

Договор ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД – дата на публикуване -18.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД  – дата на публикуване -18.02.2019

 

Договор ДИАСИСТЕМС ЕООД – дата на публикуване -19.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ДИАСИСТЕМС ЕООД  – дата на публикуване -19.02.2019

 

Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване - 20.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване - 20.02.2019

 

Договор АГАРТА ЦМ ЕООД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка АГАРТА ЦМ ЕООД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Договор ИНВАР ЕООД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ИНВАР ЕООД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Договор СОФАРМА АД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка СОФАРМА АД – дата на публикуване - 21.02.2019

 

Договор ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД – дата на публикуване - 22.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД – дата на публикуване - 22.02.2019

 

Договор ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД – дата на публикуване - 25.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД – дата на публикуване - 25.02.2019

 

Договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД – дата на публикуване – 27.02.2019

 

Обявление за възложена поръчка ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД – дата на публикуване – 27.02.2019

 

Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД ВТОРИ КЛАСИРАН – дата на публикуване – 01.03.2019

 

Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД ВТОРИ КЛАСИРАН – дата на публикуване – 01.03.2019

 

Договор АГАРТА ЦМ ЕООД втори класиран – дата на публикуване – 12.03.2019

 

Обявление за възложена поръчка АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване – 12 .03.2019

 

Обявление за възложена поръчка ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД - дата на публикуване 14.03.2019

 

Договор ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООДдата на публикуване 14.03.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП МТИ ООД – дата на публикуване 20.02.2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД - дата на публикуване 20.02.2020

 

Обявление за приключване на договор Диасистемс EOOД - дата на публикуване 06.03.2020

 

Обявление за приключване на договор за ОП ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване 12.03.2020

 

Обявление за приключване на договор за ОП ПЕРФЕКТ МЕДИКА - дата на публикуване 12.03.2020

 

Обявление за приключване на договор ИНВАР ЕООД - дата на публикуване 30.03.2020

 

Обявление за приключване на договор ВЕГА МЕДИКЪЛ ООД - дата на публикуване 30.03.2020

 

Обявление за приключване на договор АГАРТА ЦМ ЕООД от 18.02.2019 - дата на публикуване 30.03.2020

 

Обявление за приключване на договор АГАРТА ЦМ ЕООД  от 11.03.2019 - дата на публикуване 30.03.2020

 

Обявление за приключване на договор за ОП РИДАКОМ ЕООД - дата на публикуване 07.05.2020

 

Обявление за приключване на договор ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООДдата на публикуване 08.06.2020

 

Обявление за приключване на договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯдата на публикуване 28.01.2021

 

Обявление за приключване на договор с Химтекс ООДдата на публикуване 13.05.2021

 

Обявление за приключване на договор за ОП СОФАРМА АД - дата на публикуване 05.10.2021

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ