ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0005/04.08.2017 г.

       „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Заповед   -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Решение за откриване на процедура  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Обявление за поръчка  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Документация  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Протокол от 03.10.2017 г.  -  дата на публикуване 04.10.2017 г.

Протокол на комисията от 24.10.2017 г.  -  дата на публикуване 24.10.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП   -   дата на публикуване 24.20.2017 г.

ИСКАНЕ съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП   -   дата на публикуване 09.11.2017 г.

Протокол на комисията от 21.11.2017 г.  -  дата на публикуване 21.11.2017 г.

Съобщение на оснавание чл.58, ал.3 от ППЗОП -  дата на публикуване 21.11.2017 г.

Протокол на комисията от 27.11.2017 - дата на публикуване 28.11.2017 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 30.11.2017 г.

Решение № 20 от 29.11.2017 на Възложителя - дата на публикуване 30.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка (на основание чл.26,ал.1,т.2 от ЗОП) - дата на публикуване 12.12.2017 г.

Договор ДИАСИСТЕМД ЕООД - дата на публикуване 15.12.2017 г.

Договор АГАРТА ООД - дата на публикуване 15.12.2017 г.

Договор с УНИФАРM АД - дата на публикуване 18.12.2017 г.

Договор ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - дата на публикуване 19.12.2017 г.

Решение на основание чл.112 от ЗОП - дата на публикуване 18.12.2017 г.

Договор 19.12.2017 Хелмед България ЕООД - дата на публикуване 21.12.2017 г.

Договор БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД - дата на публикуване 22.12.2017 г.

Договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - дата на публикуване 29.12.2017 г.

Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване 09.01.2017

ДОГОВОР ХИМТЕКС ООД № 8 - дата на публикуване 09.01.2017

ДОГОВОР ХИМТЕКС ООД № 9 - дата на публикуване 09.01.2017

Договор ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД  - дата на публикуване 15.01.2018

Договор ЕЛТА 90 ООД - дата на публикуване 22.01.2018

Приключване на договор БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД – дата на публикуване – 27.12.2018

Приключване на договор ТОП ДИАГНОСТИКА ЕООД – дата на публикуване – 27.12.2018

Приключване на договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване – 28.12.2018

Приключване на договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД – дата на публикуване – 31.12.2018

Приключване на договор Ди ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД – дата на публикуване – 09.01.2019

Приключване на договор ХИМТЕКС ООД – дата на публикуване – 14.01.2019

Приключване на договор ЕЛТА 90 ООД – дата на публикуване – 22.01.2019

Приключване на договор Ридаком ЕООД – дата на публикуване – 22.01.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД – дата на публикуване 24.06.2019 г.

Обявление за приключване на договор ТОП ДИАГНОСТИКА ООДдата на публикуване 05.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор Диасистемс ООД дата на публикуване 30.03.2020 г.

Обявление за приключване на договор за оп Унифарм АДдата на публикуване 07.05.2020 г.

Обявление за приключване на договор № 8 Химтекс ООД - дата на публикуване 13.05.2021

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ