ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0014/29.12.2015 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч:

- Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.
- Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно.

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 29.12.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 11.02.2016 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 17.02.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 17.02.2016 г.

Договори - ЕТ "АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ МЕНЧЕВ - АДЕЛИНА РУМЕНОВА" - дата на публикуване 24.03.2016 г.)

 

 

Информация за приключване на договор - дата на публикуване 27.11.2017

           

 

© 2008 - 2017 МБАЛ - Ловеч