ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0013/16.12.2014 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч:

  - Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до Oтделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно;
  - Спешни поръчки, изразяващи се в превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации, от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно.

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 16.12.2014 г.

Разяснение - дата на публикуване 23.12.2014 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 03.02.2015 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 10.02.2015 г.

Протокол по Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 10.02.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 10.02.2015 г.

Договори - ЕТ "АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ-МЕНЧЕВ-АДЕЛИНА РУМЕНОВА" (дата на публикуване 24.03.2015 г.)

Информация на основание Чл. 22-б, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ