ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0012/24.11.2014 г.

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 24.11.2014 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 07.01.2015 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 07.01.2015 г.

Протокол по Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 22.01.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 22.01.2015 г.

Договори - "МАСТЪР-ПИК" ООД (дата на публикуване 20.02.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Изпълнение