ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0011/03.11.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 03.11.2014 г.

Покани - "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕАД

Решение за прекратяване - дата на публикуване 20.11.2014 г.