ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2013-0009/18.12.2013 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч •Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно •Спешни поръчки изразяващи се в превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - ЕТ "АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ-МЕНЧЕВ-АДЕЛИНА РУМЕНОВА"

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение