МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
профил на купувача
 
 
 
последна
актуализация
21.10.2014
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАЗа въпроси и уточнения се обръщайте към Таня Хинкова - икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч,
тел: 068/ 667 250
Вторник, 04.09.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 04.09.2014 г.
Валидно до: 10.09.2014 г.
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции" 

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0008             

Цялото съобщение

Понеделник, 18.08.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 18.08.2014 г. 

Валидно до: 22.08.2014 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0005

Цялото съобщение

Петък, 25.07.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 25.07.2014 г.
ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена с предмет: "Доставка на медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи  за  нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч" чрез периодично повтарящи се доставки, след направени от възложителя заявки по номенклатури"

За детайлна информация и достъп до Решението посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2014-0008

Документация
 
(срок за изтегляне - 12.08.2014 г., 16:00 часа) 

Сряда, 16.07.2014 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 08.08.2014 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0004

Разяснение


Петък, 30.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 30.06.2014 г.
Валидно до: 14.08.2014 г., 16:00 часа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0005             

Документация
 (срок за изтегляне - 04.08.2014 г., 16:00 часа) 

Петък, 27.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 27.06.2014 г.
Валидно до: 08.08.2014 г., 16:00 ч.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:            
"Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0004

Документация
 (срок за изтегляне – 29.07.2014 г., 16:00 часа) 

Понеделник, 27.05.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 27.05.2014 г.

Валидно до: 03.06.2014 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2014-0001

Цялото съобщение

Сряда, 21.05.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 21.05.2014 г.
Валидно до: 23.05.2014 г.
Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за  обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” 

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008             

Цялото съобщение


Вторник, 13.05.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 13.05.2014 г. 
Валидно до: 16.05.2014 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя.”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2014-0002

Цялото съобщение    

Вторник, 13.05.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 13.05.2014 г.
Валидно до: 16.05.2014 г.
Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за  обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” 

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg пo Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2013-0008             

Цялото съобщение


Четвъртък, 08.05.2014 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9028980

Срок на валидност на публичната покана : 20.05.2014 г. включително

Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки”

Документация


Информация относно класиране

Сряда, 23.04.2014 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9028544

Срок на валидност на публичната покана : 06.
05.2014 г. включително

Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки”

Документация


Информация относно класиране

Четвъртък, 03.04.2014 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9027831

Срок на валидност на публичната покана : 10.
04.2014 г. включително

„Текущ ремонт на  детско отделение в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч“

Документация


Информация относно класиране

Петък, 21.03.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 21.03.2014 г. 
Валидно до: 26.03.2014 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008

Цялото съобщение

Четвъртък, 19.03.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 19.03.2014 г.
Валидно до: 29.04.2014 г.,16:00 часа

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя.”За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0002              

Документация
 (срок за изтегляне - 22.04.2014 г.,16:00 ч.) 

Петък, 21.02.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 21.02.2014 г.
Валидно до: 10.04.2014 г.,16:00 часа

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2014-0001               

Документация
 (срок за изтегляне - 31.03.2014 г.)

Понеделник, 27.01.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 27.01.2014 г.
Валидно до: 31.01.2014 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
- Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно;
- Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0009 

Цялото съобщение

Четвъртък, 16.01.2014 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9024784 

Валидно до: 29.01.2014 г. 

"Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч "

Документация (срок за изтегляне - 29.01.2014 г.)

Информация относно класиране

Четвъртък, 16.01.2014 г. – РАЗЯСНЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП 

Валидно до: 28.01.2014 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008 

Разяснение 1 | Разяснение 2 
Вторник, 14.01.2014 г. – РАЗЯСНЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 28.01.2014 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008

Разяснение 1 | Разяснение 2

Вторник, 07.01.2014 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 28.01.2014 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008

Разяснение
Сряда, 18.12.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 18.12.2013 г.
Валидно до: 21.01.2014 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
- Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно;
- Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0009

Документация
(срок за изтегляне - 14.01.2014 г., 16.00 ч.)

Вторник, 17.12.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 17.12.2013 г.
Валидно до: 28.01.2014 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0008

Документация
(срок за изтегляне - 17.01.2014 г., 16.00 ч.)

Сряда, 04.12.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9023301

Валидно до: 11.
12.2013 г. включително

„Текущ ремонт на Детско отделение в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч“  

Документация
| Проект - част I | Проект - част II

Информация относно класиране

Понеделник, 02.12.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 02.12.2013 г.
Валидно до: 06.12.2013 г.
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни материали и реактиви за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0006             

Цялото съобщение


Понеделник, 11.11.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 11.11.2013 г.
Валидно до: 21.11.2013 г. , 16:00 часа
Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0007             

Документация


Петък, 01.11.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 01.11.2013 г.
Валидно до: 06.11.2013 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"

Цялото съобщение


Сряда, 16.10.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 16.10.2013 г.
Валидно до: 18.11.2013 г., 16:00 ч.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Доставка на лабораторни материали и реактиви за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0006            

Документация


Вторник, 15.10.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9021048

Валидно до: 27.10.2013 г.

 “Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД - гр. Ловеч".

Документация


Информация относно класиране

Понеделник, 23.09.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 23.09.2013 г.
Валидно до: 27.09.2013 г.
Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за  обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” 

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0003             

Цялото съобщение


Сряда, 11.09.2013 г. – РАЗЯСНЕНИЕ

Валидно до: 13.09.2013 г.,12:00 часа

Разяснение относно публична покана, публикувана на портала за обществени поръчки с уникален код 9019521: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ  АД – гр.Ловеч”

Разяснение
Вторник, 03.09.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД  9019519

Валидно до: 12.09.2013 г.,16:00 часа  

Избор на обслужваща банка за  нуждите на МБАЛ гр.Ловеч

Документация


Информация относно класиране

Вторник, 03.09.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД  9019521

Валидно до: 12.
09.2013 г.,16:00 часа

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ АД – гр. Ловеч”

Документация


Информация относно класиране

Вторник, 03.09.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 03.09.2013 г.
Валидно до: 11.09.2013 г.
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” 

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0003             

Цялото съобщение

Сряда, 21.08.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД  9019014

Валидно до: 29.08.2013 г. включително


 „Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД – гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки”

Документация


Информация относно класиране

Петък, 09.08.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9018594

Валидно до: 25.08.2013 г.

Избор на обслужваща банка за  нуждите на МБАЛ АД - гр.Ловеч

Документация


Сряда, 03.07.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 03.07.2013 г.
Валидно до: 11.07.2013 г.   
ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0005              

Документация


Понеделник, 20.06.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 20.06.2013 г.
Валидно до: 02.07.2013 г.   
ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи и  лабораторни материали и реактиви за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0004

Документация


Сряда, 05.06.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 05.06.2013 г.
Валидно до: 05.07.2013 г., 16:00 часа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0003            

Документация


Понеделник, 27.05.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 27.05.2013 г.

Валидно до: 03.06.2013 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции ”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0001

Цялото съобщение

Сряда,15.05.2013 г. - УВЕДОМЛЕНИЕ

Публикувано на: 15.05.2013г.

Валидно до: 17.05.2013 г. 
Уведомление относно промяна на дата и час  за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции ”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0001

Цялото уведомление

Понеделник,13.05.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 13.05.2013 г.

Валидно до: 17.05.2013 г. 
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0001

Цялото съобщение

Сряда, 27.03.2013 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 09.04.2013 г. ,
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции ”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0001              

Разяснение


Понеделник, 25.03.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 25.03.2013 г.
Валидно до: 05.04.2013 г.   
ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

За детайлна информация и достъп до Решението посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0002              

Документация


Понеделник, 18.03.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 18.03.2013 г.

Валидно до: 22.03.2013 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общи медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ АД гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0010

Цялото съобщение

Понеделник, 04.03.2013 г.СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 04.03.2013 г.
Валидно до: 06.03.2013 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя инкубатори за интензивни грижи и един брой инкубатор за новородени за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч”

Цялото съобщение


Петък, 22.02.2013 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 22.02.2013 г.
Валидно до: 29.03.2013 г., 16:00 часа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2013-0001          

Документация


Понеделник, 11.02.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9012046

Валидно до: 20.02.2013 г.


„Доставка на два броя инкубатори за интензивни грижи и един брой инкубатор за новородени за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч”

Документация


Петък, 25.01.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 25.01.2013 г.
Валидно до: 01.02.2013 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
  • Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно
  • Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно
За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2012-0011

Цялото съобщение

Сряда, 23.01.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9011422

Валидно до: 30.
01.2013 г.

Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр. Ловеч "

Документация

Сряда, 02.01.2013 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 02.01.2013 г.
Валидно до: 07.01.2013 г.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов” АД - гр. Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0009            

Цялото съобщение


Понеделник, 17.12.2012 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 07.01.2013 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общи медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ АД гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0010

Разяснение

Понеделник, 10.12.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 10.12.2012 г.
Валидно до: 17.01.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
  • Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно
  • Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно
За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2012-0011

Документация

Петък, 23.11.2012 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 07.01.2013 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общи медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ АД гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0010

Разяснение

Петък, 16.11.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 16.11.2012 г.
Валидно до: 28.12.2012 г., 16:00 часа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ АД гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0010             

Документация


Сряда, 14.11.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 14.11.2012 г.
Валидно до: 27.12.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов” АД - гр. Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0009            

Документация


Понеделник, 12.11.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 12.11.2012 г.
Валидно до: 16.11.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр. Ловеч"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0008              

Цялото съобщение


Четвъртък, 25.10.2012 г. – СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 25.10.2012 г. 
Валидно до: 31.10.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реновиран рентгенов апарат тип С-рамо за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0006

Цялото съобщение


Сряда, 17.10.2012 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9007592

Валидно до: 25.
10.2012 г.

“Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД - гр. Ловеч".

Документация


Сряда, 09.10.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ 

Публикувано на: 09.10.2012 г. 
Валидно до: 12.10.2012 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на стационарен ехограф за акушеро-гинекологични  и абдоминални изследвания с възможности за надграждане за кардиология за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0007

Цялото съобщение
Понеделник, 24.09.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9006174 

Валидно до: 26.09.2012 г.


Съобщение за оповестяване на ценови оферти за публична покана с предмет: „Ремонт хидроизолация покрив блок „И” и топла връзка между блокове „Е” и „И” за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”

Цялото съобщение


Сряда, 19.09.2012 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 04.10.2012 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реновиран рентгенов апарат тип С-рамо за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0006

Разяснение

Сряда, 12.09.2012 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 04.10.2012 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реновиран рентгенов апарат тип С-рамо за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0006

Разяснение
Вторник, 11.09.2012 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9006174 

Валидно до: 20.09.2012 г.


„Ремонт хидроизолация покрив блок „И” и топла връзка между блокове „Е” и „И” за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч

Документация

Петък, 24.08.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 24.08.2012 г.
Валидно до: 27.09.2012 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0008              

Документация


Петък, 24.08.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 24.08.2012 г.
Валидно до: 27.09.2012 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на стационарен ехограф за акушеро-гинекологични  и абдоминални изследвания с възможности за надграждане за кардиология за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0007              

Документация


Петък, 24.08.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 24.08.2012 г.
Валидно до: 27.09.2012 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реновиран рентгенов апарат тип С-рамо за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД- гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0006              

Документация


Четвъртък, 16.08.2012 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9005230

Валидно до: 28.08.2012 г.


„Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки”

Документация

Сряда, 25.07.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 25.07.2012 г.
Валидно до: 01.08.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0004

Цялото съобщение

Сряда, 18.07.2012 г. - РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА,ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9003847

Валидно до: 19.07.2012 г.

Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч

Разяснение

Понеделник, 16.07.2012 г. - РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА,ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9003847

Валидно до: 19.07.2012 г.


Избор на обслужваща банка за  нуждите на МБАЛ гр.Ловеч

Разяснение


Сряда, 11.07.2012 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА,ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С УНИКАЛЕН КОД 9003847

Валидно до: 1
9.07.2012 г.

Избор на обслужваща банка за  нуждите на МБАЛ гр.Ловеч

Документация


Петък, 15.06.2012 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 26.06.2012 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0004 

Разяснение

Понеделник, 04.06.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 04.06.2012 г.
Валидно до: 08.06.2012 г.  
ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка „Доставка на общи медицински консумативи и лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0005              

Документация


Понеделник, 21.05.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 21.05.2012 г.
Валидно до: 22.05.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя.”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0003

Цялото съобщение


Петък, 04.05.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 04.05.2012 г.
Валидно до: 15.06.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0004              

Документация


Сряда, 25.04.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 25.04.2012 г.
Валидно до: 03.05.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура – ЕКГ апарати за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч – 16 (шестнадесет) броя”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0002

Цялото съобщение


Вторник, 17.04.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 17.04.2012 г.
Валидно до: 23.04.2012 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа
Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа „

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0001              

Цялото съобщение


Понеделник, 09.04.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 09.04.2012 г.
Валидно до: 17.05.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:     
„Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя.”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0003              

Документация


Понеделник, 27.02.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НВМОП

Публикувано на: 27.02.2012 г.
Валидно до: 30.03.2012 г.
Открит конкурс  за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура – ЕКГ апарати за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч – 16 (шестнадесет) броя”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0002

Документация


Сряда, 01.02.2012 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: 01.02.2012 г.
Валидно до: 03.02.2012 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
    - Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.
    - Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно ”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0005

Цялото съобщение


Понеделник, 23.01.2012 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 23.01.2012 г.
Валидно до: 12.03.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа
Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа „

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2012-0001              

Документация


Четвъртък, 22.12.2011 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 28.12.2011 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “ Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ ”Проф.  д-р П.Стоянов”АД-гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0004             

Цялото съобщение

Понеделник, 05.12.2011 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 05.12.2011 г.
Валидно до: 24.01.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч
    - Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.
    - Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие  на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно ”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0005             

Документация


Сряда, 30.11.2011 г. – СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 09.12.2011 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0003

Съобщение


Сряда, 03.11.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 14.11.2011 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0003

Разяснение


Понеделник, 31.10.2011 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 31.10.2011 г.
Валидно до: 20.12.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ ”Проф.  д-р П.Стоянов”АД-гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0004            

Документация


Петък, 28.10.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Валидно до: 14.11.2011 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0003

Разяснение


Понеделник, 26.09.2011 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 26.09.2011 г.
Валидно до: 14.11.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр. Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0003         

Документация


Събота, 28.05.2011г. – СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 03.06.2011 г. 
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък –„ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения” 
Обособена позиция 2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-„ПРИЛОЖЕНИЕ 2”
Обособена позиция 3: Адаптирани млека, детски храни  и лечебни храни.

Цялото съобщение


Сряда, 11.05.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 11.05.2011 г.
Валидно до: 19.05.2011 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:   
"Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък –„ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения” 
Обособена позиция 2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-„ПРИЛОЖЕНИЕ 2”
Обособена позиция 3: Адаптирани млека, детски храни  и лечебни храни.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0002               

Разяснение


Понеделник, 28.03.2011 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 28.03.2011 г.
Валидно до: 19.05.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
"Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък –„ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения”
Обособена позиция 2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-„ПРИЛОЖЕНИЕ 2”
Обособена позиция 3: Адаптирани млека, детски храни  и лечебни храни.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2011-0002              

Документация


Събота, 19.03.2011г. – СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 23.03.2011 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа
Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа"

Цялото съобщение
Вторник, 15.02.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 15.02.2011 г.
Валидно до: 01.03.2011 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2011-0001               

Разяснение


Сряда, 02.02.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 02.02.2011 г.
Валидно до: 01.03.2011 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2011-0001               

Разяснение

Понеделник, 31.01.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 31.01.2011 г.
Валидно до: 01.03.2011 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2011-0001               

Разяснение


Петък, 28.01.2011 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 28.01.2011 г.
Валидно до: 01.03.2011 г. 
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч”.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2011-0001               

Разяснение

Сряда, 26.01.2011 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 28.01.2011 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-Ловеч и обратно”.

Цялото съобщение

Понеделник, 17.01.2011 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 17.01.2011 г.
Валидно до: 01.03.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа"

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2011-0001              

Документация


Понеделник, 30.11.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 30.11.2010 г.
Валидно до: 21.01.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до Отделението по хемодиализа към МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД - Ловеч и обратно”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0006              

Документация


Понеделник, 22.11.2010 г.СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до:
29.11.2010 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

Цялото съобщение
Понеделник, 25.10.2010 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 25.10.2010 г.
Валидно до: 09.11.2010 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0004               

Разяснение

Петък, 22.10.2010 г. – РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ЗОП

Публикувано на: 22.10.2010 г.
Валидно до: 09.11.2010 г.
Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0004               

Разяснение

Сряда, 20.10.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НВМОП

Публикувано на: 20.10.2010 г.
Валидно до: 25.11.2010 г.
Открит конкурс  за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение” за нуждите на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури в съответните обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Лекарствени продукти за перитонеална диализа
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Медицински изделия за перитонеална диализа

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00732-2010-0005              

Документация

Вторник, 19.10.2010 г.СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 27.10.2010 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “ Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя, включващи следните самостоятелно обособени позиции по групи, както следва: І-месо и месни продукти; ІІ-плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ-мляко и млечни продукти; ІV-различни хранителни продукти; V-хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия”

Цялото съобщение

Понеделник, 20.09.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 20.09.2010 г.
Валидно до: 09.11.2010 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0004              

Документация

Понеделник, 16.08.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 16.08.2010 г.
Валидно до: 07.10.2010 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя, включващи следните самостоятелно обособени позиции по групи, както следва: І-месо и месни продукти; ІІ-плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ-мляко и млечни продукти; ІV-различни хранителни продукти; V-хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия”

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0003

Документация


Вторник, 29.06.2010 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 05.07.2010 г.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Преустройство и основен ремонт на части от МБАЛ “Проф.д-р Параскев Стоянов” АД,гр.Ловеч”.
Подобект:Газоснабдяване на МБАЛ “Проф.д-р Параскев Стоянов” АД, гр.Ловеч”.
Подобект:Котелна централа с нафтово стопанство и присъединяването и към съществуващата отоплителна инсталация.
Подобект:Естакада към инфекциозно отделение блок”Ж”,  1 етаж,

Цялото съобщение
Вторник, 01.06.2010 г. - СЪОБЩЕНИЕ

Валидно до: 07.06.2010 г.
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”

Цялото съобщение

Вторник, 25.05.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НВМОП

Публикувано на: 25.05.2010 г.
Валидно до: 24.06.2010 г.

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Преустройство и основен ремонт на части от МБАЛ “Проф.д-р Параскев Стоянов” АД,гр.Ловеч”.
Подобект:Газоснабдяване на МБАЛ “Проф.д-р Параскев Стоянов” АД, гр.Ловеч”.
Подобект:Котелна централа с нафтово стопанство и присъединяването и към съществуващата отоплителна инсталация.
Подобект:Естакада към инфекциозно отделение блок”Ж”,  1 етаж.

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0002

Документация

Понеделник, 29.03.2010 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Публикувано на: 29.03.2010 г.
Валидно до: 27.05.2010 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : "Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва:
ЛОТ1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък –„ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения”
ЛОТ2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-„ПРИЛОЖЕНИЕ 2”
ЛОТ3: Адаптирани млека, детски храни  и лечебни храни

За детайлна информация и достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00732-2010-0001

Документация