ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9049728/дата на публикуване 20.01.2016 г.

Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр.Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 20.01.2016 г.

Титулна страница - дата на публикуване 20.01.2016 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 20.01.2016 г.

Разяснение (отговор на запитване) - дата на публикуване 26.01.2016 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 05.02.2016 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 15.02.2016 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 19.02.2016 г.

Договори - "ЕКОИНВЕСТ БГ СЕРВИЗ" ЕООД (дата на публикуване 25.03.2016 г.)