ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 9005230

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
21.09.2012 г.
21.09.2013 г.
Договорът е изпълнен
21.10.2014 г.
20.11.2014 г.