ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0012 / 04.11.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”

 

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 04.11.2019

 

1. Заповед № 460 от 28.10.2019г - дата на публикуване  06.11.2019

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 04.11.2019

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване  04.11.2019

 4. Документация - дата на публикуване 06.11.2019

 5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 17.12.2019

 6. Доклад – дата на публикуване 03.01.2020

 7. Протокол № 1 – дата на публикуване 03.01.2020

 8. Протокол № 2 – дата на публикуване 03.01.2020

 9. Протокол № 3 – дата на публикуване 03.01.2020

10. Решение № 1 от 03.01.2019г. – дата на публикуване 03.01.2020

11. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 31.01.2020

12. Обявление за възложена поръчка КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД – дата на публикуване 13.02.2020

13. Договор КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД – дата на публикуване 13.02.2020

14. Обявление за възложена поръчка АЙФ ФАРМА – дата на публикуване 13.02.2020

15. Договор АЙФ ФАРМА ООД – дата на публикуване 13.02.2020

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ