ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0010 / 03.10.2019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 03.10.2019

 

 1. Заповед № 424 от 24.09.2019г – дата на публикуване 03.10.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура – дата на публикуване 03.10.2019

 

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване – 03.10.2019                    

 

 4. Документация – дата на публикуване - 04.10.2019

 

 5. Протокол на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП – дата на публикуване  21.11.2019

 

 6. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОПдата на публикуване 09.12.2019

 

 7. Решение № 33 от 17.12.2019дата на публикуване 17.12.2019

 

 8. Протокол № 2 – дата на публикуване 17.12.2019

 

 9. Протокол № 3 – дата на публикуване 17.12.2019

 

10. Доклад – дата на публикуване 17.12.2019

 

11. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 03.01.2020

 

12. Договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване  21.01.2020

 

13. Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД- дата на публикуване  21.01.2020г.

 

14. Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООДдата на  публикуване 16.03.2020

 

15. Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на  публикуване 16.03.2020

 

16. Обявление за приключване на договор за оп ФЬОНИКС ФАРМА - дата на  публикуване 12.07.2021

 

17. Обявление за приключване на договор ХЕЛМЕД Б-Я ЕООД - дата на  публикуване 12.07.2021

 

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ