ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0009 / 05.07.2018 г.

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 05.07.2018 г.

 

Заповед № 488 от 29.06.2018 - дата на публикуване 05.07.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 05.07.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 05.07.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 05.07.2018 г.

 

Отговор на основание чл.180, ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 11.07.2018 г.

 

Отговор на основание чл.180, ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 25.07.2018 г.

Протокол № 1 на комисията 06.08.2018 - дата на публикуване 06.08.2018 г.

Протокол № 2 от 10.08.2018 на комисията - дата на публикуване 10.08.2018 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 28.08.2018 г.

Протокол № 3 на комисията от 28.08.2018 - дата на публикуване 28.08.2018 г.

Решение - дата на публикуване 05.09.2018 г.

Утвърден Протокол - дата на публикуване 05.09.2018 г.

Обявление поръчка – дата на публикуване -19.10.2018г.

Договор Софармадата на публикуване -19.10.2018г.

 

Обявление за приключване на договор Софарма трейдинг АД дата на публикуване -31.07.2020 г.

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ