ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0003 / 09.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 09.02.2018 г.

 

Заповед № 161 от 02.02.2018 - дата на публикуване 09.02.2018 г.

 

Решение - дата на публикуване 09.02.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 09.02.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 09.02.2018 г.

 

Протокол № 1 на комисията от 23.03.2018 - дата на публикуване 23.03.2018 г.

 

Съобщение на основание чл.57 ал 3 от ППЗОП - дата на публикуване 10.04.2018 г.

 

Протокол № 2 на Комисията от 10.04.2018 - дата на публикуване 10.04.2018 г.

Протокол № 3 от 19.04.2018 на комисията - дата на публикуване 20.04.2018 г.

Решение № 16 от 02.05.2018 - дата на публикуване 02.05.2018 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 02.05.2018 г.

Протокол № 4 от 30.04.2018 - дата на публикуване 02.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – дата на публикуване 21.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка Агарта ЦМ ЕООД - дата на публикуване 04.06.2018 г.

Договор АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване 04.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване 25.06.2018 г.

Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване 25.06.2018 г.

Приключване договор АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване 28.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ – дата на публикуване 05.10.2020

 

 

 

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ