ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2015-0010/15.09.2015 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител

Дата

Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение

Основание за усвояване на гаранция за изпълнение

Основание за задържане на гаранция за изпълнение

Стойност в лева

Дата на публикуване

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД

09.09.2016 г.

Приключил договор - 07.09.2016 г.

 

 

2423.08

13.09.2016 г.

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ