ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2015-0007/23.07.2015 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение
Основание за усвояване на гаранция за изпълнение
Основание за задържане на гаранция за изпълнение
Стойност в лева
Дата на публикуване
"МЕДЕКС" ООД
26.07.2016 г.
Приключил договор - 21.07.2016 г.
7845.41
27.07.2016 г.