ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2015-0006/23.07.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 23.07.2015 г.

Покани - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ "АД (дата на публикуване 23.07.2015 г.) ; "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД (дата на публикуване 23.07.2015 г.)

Решение за прекратяване - дата на публикуване 05.08.2015 г.