ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0010/16.10.2014 г.

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 16.10.2014 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 08.12.2014 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 29.12.2014 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 13.01.2015 г.

Протокол по Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 13.01.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 13.01.2015 г.

Договори - "АНДИМ-Р" ЕООД (дата на публикуване 16.03.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Информация за приключване на договор „АНДИМ-Р“ ЕООД – дата на публикуване – 18.01.2019

Възстановяване на гаранциядата на публикуване – 19.09.2019

 

© 2008 - 2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ