ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Процедура № 00732-2014-0010/16.10.2014 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за участие
Основание за задържане на гаранция за участие
Стойност в лева
Дата на публикуване
"АНДИМ-Р" ЕООД
20.02.2015 г.
Чл.62,ал.1, т.2 от ЗОП
1500.00
16.03.2015 г.
"ЕВРОХИМ-ГРУП" ООД
20.02.2015 г.
Чл.62,ал.1, т.2 от ЗОП
1500.00
16.03.2015 г.