ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2014-0008/25.07.2014 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение
Основание за усвояване на гаранция за изпълнение
Основание за задържане на гаранция за изпълнение
Стойност в лева
Дата на публикуване
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД
01.07.2015 г.
Приключил договор - 27.06.2015 г.
345.78
15.07.2015 г.
"ДИАХЕМ" ООД
01.07.2015 г.
Приключил договор - 27.06.2015 г.
22.78
15.07.2015 г.