ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изпълнение по Процедура № 00732-2014-0003/22.05.2014 г.

------------------------------------------------------------

Дата на плащане
Изпълнител
Основание
Платена сума
в лева с ДДС
Дата на публикуване
30.12.2014 г.
"ПОЛИСАН"АД
Ф-ра: 0150002243/23.12.2014 г.
5089.32
20.01.2015 г.
30.12.2014 г.
"ПОЛИСАН"АД
Ф-ра: 0150002273/29.12.2014 г.
4960.79
20.01.2015 г.