ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2014-0003/22.05.2014 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител

Дата на договора

Срок на договора

Основание за приключване

Основание за прекратяване

Дата на приключване/ прекратяване

Дата на публикуване

"ПОЛИСАН"АД

29.05.2014 г.

31.12.2014 г.

Договорът е изпълнен

31.12.2014 г.

10.01.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ