ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2013-0006/16.10.2013 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение
Основание за усвояване на гаранция за изпълнение
Основание за задържане на гаранция за изпълнение
Стойност в лева
Дата на публикуване
"АПР" ООД
19.01.2015 г.
Приключил договор - 15.01.2015 г.
264.14
28.01.2015 г.
"ИМЕССА" ЕООД
19.01.2015 г.
Приключил договор - 16.01.2015 г.
362.00
28.01.2015 г.
"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
19.01.2015 г.
Приключил договор - 15.01.2015 г.
179.92
28.01.2015 г.
"ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД
19.01.2015 г.
Приключил договор - 16.01.2015 г.
226.06
28.01.2015 г.