ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2013-0004/20.06.2013 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"АГАРТА - ЦМ" ЕООД
05.08.2013 г.
06.06.2014 г.
Договорът е изпълнен
01.04.2016 г.
14.04.2016 г.