ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изпълнение по Процедура № 00732-2013-0002/21.03.2013 г.

------------------------------------------------------------

Дата на плащане
Изпълнител
Основание
Платена сума
в лева с ДДС
Дата на публикуване
01.03.2016 г.
"МАРИМПЕКС 7" ЕООД
Ф-ра: 0000056871;11.06.2013 г.
1000.00
20.04.2016 г.