ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2012-0008/24.08.2012 г.

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "МЕДИ ЛУКС" ООД

Анекс към договор

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение