ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изпълнение по Процедура № 00732-2012-0005/30.05.2012 г.

------------------------------------------------------------

Дата на плащане
Изпълнител
Основание
Платена сума
в лева с ДДС
Дата на публикуване
27.11.2015 г.
"АГАРТА -ЦМ" ЕООД
Ф-ра: 0000040837;01.03.2013 г.
1019.80
20.12.2015 г.