ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2012-0005/30.05.2012 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"АГАРТА - ЦМ" ЕООД
10.07.2012 г.
19.03.2013 г.
Договорът е изпълнен
27.11.2015 г.
23.12.2015 г.