ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2011-0001/12.01.2011 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД обособена позиция №1
16.05.2011 г.
16.05.2012 г.
Договорът е изпълнен
29.04.2015 г.
20.05.2015 г.