ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2010-0004/21.09.2010 г.

Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ"Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ " ООД обособна позиция 1 ; "МАРВЕНА" ООД обособена позиция 2 ; "АРТ ТРАНС МЕДИКА " ООД обособена позиция 1 ; "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД обособена позиция 1 ; "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД обособена позиция 2

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение