ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2010-0004/21.09.2010 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД
15.02.2011 г.
15.02.2012 г.
Договорът е изпълнен
26.03.2015 г.
17.04.2015 г.
"МАРВЕНА" ООД
15.02.2011 г.
15.02.2012 г.
Договорът е изпълнен
26.03.2015 г.
17.04.2015 г.
"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - обособена позиция 1
15.02.2011 г.
15.02.2012 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.
"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - обособена позиция 2
15.02.2011 г.
15.02.2012 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.
"АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД
15.02.2011 г.
15.02.2012 г.
Договорът е изпълнен
01.04.2016 г.
14.04.2016 г.