ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2009-0004/10.09.2009 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - обособена позиция 2
03.02.2010 г.
03.02.2011 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.